404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to fd.langall.com's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • fd.langall.com/org2414fc.txt (port 80)

داستان های کودکانه

داستان کودکانه /حساسیت زنبوری

20140421132941895_61

زنبوری مریض شده بود و هی عطسه می کرد و می گفت: زیچّی…زیچّی …  فکر می کرد سرما خورده به خاطر همین شروع کرد به خوردن عسل سرماخوردگی و عسل ضد سرفه… اما حالش بهتر نمی شد و هی بیشتر عطسه می کرد … زیچّی …. زیچّی … عطسه هاش بهتر نشد که هیچی، سرفه هم بهش اضافه شد.  با ... بیشتر بخوانید »